Ny lov om personoplysninger og tracking

Datatilsynet er kommet med en vigtig lovændring der berører hvem, der har adgang til at kunne tracke dig, når du kører i din bil. Det hedder henholdsvis ’dataansvarlig’ og ’databehandler’ ifm personoplysninger, og her er hvad det betyder for dig, hvis du kører med tracking.

Hvem har adgang til mine personoplysninger?

Når man som Fleet Complete har personoplysninger f.eks. data om, hvor folks biler befinder sig henne, er det vigtigt at afklare, hvordan persondataloven forholder sig til dette, og hvem der har ret til personoplysningerne. På fagsprog hedder det, at hvis man indsamler, registrerer eller videregiver personoplysninger skal man afklare, om man er databehandler eller dataansvarlig og følge de regler, der ligger i de respektive roller.

Det er vigtigt fordi:

  • Den dataansvarlige er ansvarlig for overholdelsen af persondataloven
  • Den dataansvarlige har pligt til at anmelde visse behandlinger af personoplysninger til Datatilsynet
  • Den dataansvarlige er ansvarlig for, at en registreret kan udøve sine rettigheder ift persondataloven, f.eks. indsigtsret og retten til at få berigtiget urigtige oplysninger

Hvem er hvad ift. personoplysninger?

Dataansvarlig:

Den dataansvarlige er den person, offentlige myndighed, institution eller virksomhed, der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Dvs, den, der har ”ejerskab” til oplysningerne.

Der kan som udgangspunkt kun være én dataansvarlig i forbindelse med personoplysninger. Kun i meget få undtagelsestilfælde kan Datatilsynet godkende delt dataansvar.

Databehandler:

En ”databehandler” er den person, offentlige myndighed, institution eller virksomhed, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Databehandleren behandler således aldrig personoplysninger til egne formål og må ikke bruge personoplysningerne til andet end, hvad den dataansvarlige har defineret.

Hvem kan tracke mig og se personoplysninger?

Som kunde, når du f.eks. køber tracking til din bil betyder det, at den virksomhed, du køber hos, har styr på persondataloven og har skrevet dette korrekt i sine handelsbetingelser. Når du accepterer handelsbetingelserne ved køb, har du automatisk en aftale med virksomheden om behandling af dine data og personoplysninger. Virksomheden er derfor databehandleren, og kigger ikke på dine data med mindre, du giver dem lov.

Se kravene til en databehandleraftale her:

Det er KUN dig, der har ret til dine data. Det nye i loven er, at det skal fremgå f.eks. ved personligt log in, at det kun er dig, der har adgang. Dvs., man må ikke længere kunne logge ind med f.eks. nummerplade eller IMEI nummer – eller andre mere eller mindre offentligt tilgængelige oplysninger, og se hvor du kører i din bil. Det er kun dig, der har ret til det.

Fleet Complete ændrer derfor i henhold til persondataloven sine live tracking sider til, at du skal logge ind på din egen konto for at se, hvor din bil befinder sig henne.

Den nye lov træder i kraft sommer 2018, og der skal virksomhederne og organisationer, og andre der behandler personoplsyninger, have styr på det. Fleet Complete er allerede i gang med at foretage de nødvendige tiltag.

Date published.   jun. 12, 2017  |  Author: Janne Beeken