<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Look here for inspirational, cost saving, and money making updates!

square-icon Feature Post

 

Autologs kørebog er klar til det nye år med de nye takster! De kommer automatisk ind i din kørebog, så du behøver ikke ændre noget for at gå i gang med kørselsregnskabet.

Satserne for 2018 stiger en smule i forhold til 2017.

Den skattefri befordringsgodtgørelse stiger en smule, da det forventes, at benzinpriserne stiger i 2018. Dog er beregningen også begrundet i en forbedring af bilernes brændstofforbrug, og derfor er stigningen meget lille.

Regler for skattefrie kørepenge

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser, står der på SKATs hjemmeside.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Læs mere om satser for befordring på SKATs hjemmeside

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
  • Arbejdsgiveren skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse.

Den juridiske vejledning, C.A.5.14 Transport

År      For de første 20.000 km  For kørsel over 20.000 km
2017 3,53 kr. pr. km 1,93 kr. pr. km
2018 3,54 kr. pr. km 1,94 kr. pr. km

 

Arbejdsgiveren kan vælge at bruge både højere eller lavere satser end dem i tabellen.

Hvis medarbejderen får en kørselsgodtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

  Dec 12, 2017     jannebeeken