Sådan reducerer du dine flådeomkostninger med carsharing

Uanset hvor på kloden man driver en flåde, er det sandsynligvis de samme udfordringer, man som flådeadministrator står overfor. Hvordan holder jeg mine driftsomkostninger nede? Hvilken slags teknologi vil være den bedste investering? Hvordan får vi medarbejderne med på idéen? Her kan du læse om, hvordan du kan skære helt op til 30% af dine flådeomkostninger.

Vi bringer her oversættelsen af en artikel fra Litauen, som fortæller om tre meget forskellige kunder hos Fleet Complete.
Den ene kunde opererer en stor flåde på 14.000 biler, men ejer kun en enkelt af dem selv. En anden har en flåde på 1.600 køretøjer (pssst... det er Politiet).

"Vi mener, at reduktionerne i vores bilflåde gjorde det muligt at skære omkring 30% af omkostningerne. Det har givet os mulighed for at købe nyere biler, hvor det bedst kan betale sig. Og som et resultat af vores carsharingløsning, er omkostningerne faldet med yderligere ca. 35% ".

Hvordan gør de det? Den litauiske avis "Transport & Logistik" forklarer det hele i denne danske oversættelse af deres artikel.

 


BUSINESS NEWS - Tuesday 03/26/2019  Transport and logistics.

BUSINESS NEWS - Tirsdag 03/26/2019

Transport and logistics 

Carsharing letter flådestyringen

Besparende og effektiv styring af erhvervskøretøjer

Af LINAS BUTKUS
Enasbutkus@verslozinios.it

 _____________________________________________________________________________________________________________

Erfaringer fra både private virksomheder og offentlige institutioner viser, at carsharing er blevet et effektivt middel til at reducere flåderelaterede driftsomkostninger på.

Nylige statistikker peger på, at private køretøjer og personbiler står inaktive hen i 95% af tiden. Det må siges at være ineffektivt! Og en ineffektiv udnyttelse af en virksomheds bilflåde medfører naturligvis udgifter, som kunne have været undgået. Og det er her, at delingsøkonomien, som i stigende grad anvendes i forskellige brancher, kommer ind i billedet. Den kan nemlig medvirke til at reducere sådanne udgifter.

På en konference i Vilnius i foråret delte repræsentanter fra virksomheder af forskellig størrelse og fra det litauiske politi ud af deres erfaringer med at anvende flådestyring og carsharing til udvikling og drift af deres bilparker.

 

Teleselskabet Bité ejer kun otte biler


Giedrius Skliutas, salgschef hos teleselskabet Bite, fortalte, at Bite har mere end 800 ansatte, men faktisk kun ejer otte biler selv. Det er særligt tilpassede biler med specialudstyr til servicering af virksomhedens basestationer. Virksomheden lejer 80 andre køretøjer gennem et leasingselskab og tilbyder dem til medarbejdere på delebasis. Yderligere 55 private biler lejes af virksomhedens medarbejdere gennem individuelle aftaler.

"Vi er blandt de 30 største virksomheder i Litauen, men ikke en eneste af vores ledere har en firmabil. De har i stedet en bil, de selv har valgt, og som passer til dem. Det har sin egen charme", siger Skliutas. "Vores Finance Manager har brug for en minibus, så han købte sig sådan en. Jeg tror ikke, at der er mange virksomheder, der ville købe en minibus til deres ledere."

Ifølge en af lederne hos Bite Lietuva er hovedformålet med denne ordning, at gøre det lettere at styre virksomhedens bilpark. Og han understreger, at det har løst mange af deres tidligere udfordringer.

"Med denne ordning behøver vi ikke en dedikeret person til at vedligeholde bilerne, tage sig af deres reparationer, dækskifte, forsikring eller udskiftning. Der opstår ingen problemer, når en leder forlader virksomheden eller er usikker på, hvad han skal gøre med sin to- eller treårige bil. Nu kan en enkelt "halv" medarbejder servicere hele firmaets store bilflåde. Det er meget effektivt", siger Skliutas.

Skliutas nævnte også, at kontakten med kunderne oftere end tidligere foregår online. Flere og flere serviceydelser leveres via elektroniske medier, og antallet af fysiske kundebesøg bliver mindre. "Det er en helt tydelig tendens, og af den grund er det højst sandsynligt, at store bilflåder ikke vil vokse så markant i fremtiden. Det er også helt tydeligt, at carsharing modellen bliver mere og mere populær",konkluderer Skliutas om de generelle trends i branchen. 

 

"Det er ret svært at vurdere en konkret fordel, men de største gevinster for ABB henføres til en øget driftseffektivitet og sparet arbejdstid. For eksempel er der ikke længere behov for at udfylde de papirbaserede rapporter om brændstofforbrug. Hvis det tager omkring en halv time at udfylde en rapport, sparer 30 medarbejdere 15 arbejdstimer pr. måned."

 

ABB driver en flåde på 14.000 biler men ejer kun én i Litauen

Andrejus Volynkinas, en ABB-samarbejdsspartner i Letland og Litauen, fortalte, at virksomheden har gennemgået store forandringer i hele verden. Alt, der ikke er direkte relateret til virksomhedens direkte drift, er outsourcet til andre virksomheder. Derfor driver ABB, med sine 147.000 medarbejdere, uden problemer en flåde på 14.000 biler. I Litauen ejer ABB kun én bil, mens alle andre er lejede.

Ifølge Andrejus besluttede man sig for carsharing, fordi det ofte var besværligt og ikke altid muligt for medarbejderne at benytte sig af de daværende firmabiler.

"Det viste sig, at nogle kolleger hentede bilnøglerne uden at informere nogen. Så vi installerede et system, der registrerede alle de biler, der forlod stedet og hvornår de vendte tilbage ", siger Volynkinas. Efter at have analyseret bilernes aktivitet besluttede virksomheden, at de ikke havde brug for nogen officielle firmabiler. Bl.a. besluttede de at afhænde tre VW Caddy, og i stedet kun have én enkelt personbil. I alt benytter virksomheden i øjeblikket 17 biler, der regelmæssigt køres af ca. 35 medarbejdere. Andrejus Volynkinas nævnte også, at der ikke har været nogen modstand fra medarbejdernes side - de har altid en bil til rådighed, og det var nemt for dem at se fordelene ved løsningen.

"Det er ret svært at vurdere en konkret fordel, men de største gevinster for ABB henføres til en øget driftseffektivitet og sparet arbejdstid. For eksempel er der ikke længere behov for at udfylde de papirbaserede rapporter om brændstofforbrug. Hvis det tager omkring en halv time at udfylde en rapport, sparer 30 medarbejdere 15 arbejdstimer pr. måned. Førhen var det også sådan, at når vi modtog en rapport fra politiet om en færdselsovertrædelse begået af en firmabil, så måtte vi bruge meget tid på at finde ud af, hvem lovovertræderen var. Først skulle alle vores afdelinger forsøge at huske, hvilken type projekt der var i gang for et halvt år siden, og derefter hvilken medarbejder der kørte til den destination i hele Litauen. Det carsharing system, vi arbejder med i dag, gør det meget nemt at finde ud af, hvem lovovertræderen var."

 

Det litauiske politi og deres flåde på 1,600 køretøjer


Og så til det litauiske politi. Ingen løsninger kan helt sammenlignes med den carsharing løsning, som Fleet Complete har udviklet til dem. I øjeblikket er der 10.000 medarbejdere, som deles om ca. 1.600 biler. Og der er planer om at udvide flåden yderligere.

Juozas Stundys, leder af politiets afdeling for Design & Udvikling, fortalte at reformen af vognparken blev lanceret i slutningen af 2015. Dengang var det almindeligt i mange offentlige institutioner, at nogle biler var reserveret til ledere og andre blev brugt af enkelte afdelinger. Derfor opstod der ofte problemer, hvis en medarbejder f.eks. var bortrejst og andre ikke kunne få adgang til det pågældende køretøj.

"Der skete ofte det, at parkeringspladsen var fuld af biler, som ingen brugte, og andre der havde brug for en, kunne ikke få adgang", fortalte Stundys. "Så begyndte vi at kigge på forskellige muligheder for carsharing. Vi fandt et firma med et veletableret system og testede det på seks biler. Således lykkedes det os, uden at starte en intern revolution, at vurdere effektiviteten, det potentielle return-on-investment og medarbejdernes reaktion. Vi kunne med det samme se fordelene, selvom vi kun startede med nogle få biler."

Tre år senere blev der inkluderet ca. 1.150 biler i systemet, hvilket gjorde politiet til den største kunde i Litauen. Ved hjælp af platformen tilbyder politiet også sine tjenester til andre institutioner, såsom Statens grænsevagt eller politiministeriet, som blot selv skal installere den nødvendige hardware i deres biler.

Ligesom alle de øvrige organisatoriske ændringer blev dette også modtaget med en vis modstand. Medarbejdernes argumenter omfattede organisationens størrelse og deres egen særlige status. Ifølge Stundys var det den stærke støtte fra ledelsens side, der hjalp med at overvinde denne udfordring.

Juozas Stundys, Head of the Design and Development Division of the Police Information Board, says that the car sharing system, currently used by the Police, led to a new level of efficiency in operating the car fleet.

Skalerbar økonomi

"Vores resultater tyder på, at når medarbejdere er opmærksomme på, at deres udstyr kan spores, sparer virksomheden op til 30% på omkostningerne. Det er ikke vores hensigt at lave detaljerede beregninger, da det ville være ekstremt komplekst. Men vi tror, at reduktionerne i vores bilflåde tillod os at spare omkring 30% på omkostningerne. Som følge heraf kan vi nu købe flere og nyere køretøjer. Desuden faldt omkostningerne med ca. 35% som følge af vores carsharingløsning", siger Stundys.


Læs mere om carsharing her.

 

Carsharing with app

Date published.   jun. 11, 2019  |  Author: Kirsten Tange