Sådan analyserer du bookingmønstre med flådestyring

Flådestyring giver dig mange data, du kan analysere som virksomhed. Hvis du har et bookingsystem til din flåde, er der mange måder at gå til dataanalysen for at optimere din flåde. Her giver vi dig en oversigt over statistikken for et område af bookingmodulet, så du kan bruge det til din virksomheds fordel.

Dette er for dig, der forstår, hvordan en flåde virker. For en bredere introduktion anbefaler vi, at du læser mere om flådestyring her.

Statistik for bookingmønstre
Statistikker fra din flådes data giver en bedre forståelse af virksomhedens brugsmønstre og giver et unikt indblik i at forbedre, hvordan ressourcerne bruges. Fleet Complete har flere statistikker til netop dette formål med flere af dem eksklusivt for bookingmodulet.

For eksempel har vi i brugsmodulet et brugskort som vist nedenfor. Det fokuserer på tidsrelaterede mønstre for at få indblik i hvilke dage, og mere specifikt hvilken tid på dagen, flåden er booket, og hvornår den ikke er.

bookingmønstre1-min

I ovenstående eksempel studerer vi data fra en parkeringsplads i løbet af en uge. Antallet af dage er angivet i filteret øverst i eksemplet, parkeringspladsen er det udstregede område. I grafen kan vi se en rød linje, der angiver det samlede antal køretøjer i dataene.

Hvad kan man se i statistikken?

Vi kan se, hvor ofte og hvornår alle køretøjer er bookede. I ovenstående eksempel ser vi:

- Kun mandag er alle ni køretøjer bookede
- En stor del af ugen har mere end et ubooket køretøj.
- To køretøjer overnatter fra torsdag-fredag væk fra parkeringspladsen.
- Køretøjerne er ikke booket i weekenden.

Brugerdiagrammerne indeholder også muligheden for at se brugsmønstre på bestemte hverdage.
I de følgende to eksempler ser vi på, hvor meget køretøjerne i gennemsnit er bookede på mandage og fredage over en 1½ måneders data.
Eksemplet er det samme som før med de ni køretøjer. Du indstiller tidsrammen øverst på diagrammet. I 'Hourly Analysis' har vi valgt mandag i første eksempel og fredag i det anden.

bookingmønstre2-min

bookingmønstre3-min

Hvad kan vi lære af dataene?

Data vil vise, om nogle dage eller tidspunkt på dagen har en højere anvendelse af delte køretøjer. Måske kan en ændring i arbejdsmønstre, som at flytte tidspunktet for et ugentligt møde, mindske flådens toptryk.

I ovenstående eksempel får vi også et andet billede af, hvor ofte alle køretøjer er bookede på samme tid, hvilket kan hjælpe med at få en ide om potentialet for optimering

Hvilke andre muligheder giver diagrammet?

Der er mange muligheder med diagrammet. Ændring af kriterier for hvilke køretøjer, du kigger på, giver indsigt i bookingmønstre i forskellige afdelinger eller for forskellige køretøjstyper.

I timeanalysen er det også muligt at vælge flere dage for at få den gennemsnitlige brug for alle fem hverdage. I eksemplet bruger vi 'gennemsnitlig brug', men vi kan også vælge at vise 'maksimal brug'.
Det er meget virksomhedsspecifikt, hvad du ud af at analysere flådedata, men det er en proces, som alle kan få gavn af i form af øget effektivitet og bedre ressourceudnyttelse. I processen skal du definere, hvordan tingene fungerer nu, hvad dit mål er, og så lad dataene gøre sit job. Flådeoperation er en dyr forretning, og bare små tilpasninger til din flåde kan gøre en stor forskel. Grav ned i dataene og brug statistikker til at træffe de rigtige beslutninger.

Læs hvordan flådestyring er en guldmine af viden for virksomhederne her

Fleet Complete har flere grafer, tabeller og rapporter, der viser forskellige data fra forskellige vinkler for at hjælpe vores kunder med at få indsigt i deres brug af køretøjer.

Benyttelsesgradsrapporten

Benyttelsesgradsrapporten registrerer, hvor meget tid hvert køretøj er væk fra deres sædvanlige parkeringsplads og bruger disse oplysninger til at oprette en farvebaseret rapport om, hvor meget hvert køretøj bruges hver dag.

bookingmønstre5-min

 

Flere konklusioner fra analyse af din flåde:

Læs om kommuners fordele ved at centralisere bilflåden

Læs hvordan et samlet puljebilssystem effektiviserer din flåde

Læs hvordan kørselsregistrering og forretningsforståelse går hånd i hånd

Fleet Complete har flere moduler i flådestyringssystemet, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din flåde i forskellige aspekter fra forskellige målbare parametre. Bed om et møde for at få det præciseret for at passe til dine behov.

 

 

 

 

 

 

Date published.   maj 24, 2018  |  Author: Kirsten Tange