Overvågning af medarbejdere – her er reglerne

 

Overvågning af medarbejdere er fuldt lovligt, men der er klare regler for grundlaget for den. Og det er vigtigt at have styr på reglerne for virksomhedens og medarbejdernes skyld.

Reglerne for overvågning af medarbejdere er ikke nye på trods af al den nye teknologi på området. De stammer fra dengang, man begyndte at installere videoovervågning af medarbejdere i butikker. Der er sket meget siden, men principperne er de samme, og de er grundlæggende til for at beskytte medarbejderen.

Formålet med overvågning af medarbejdere har således typisk været at undgå tyveri, men med udviklingen indenfor især GPS-teknologi, bruges overvågning af medarbejdere i dag til mange andre ting. GPS installeret i firmabiler bruges til at effektivisere arbejdsgange relateret til kørsel og til at reducere brændstofforbrug, men det er slet ikke det eneste, det kan bruges til.

Læs her hvordan kørselsregistrering og forretningsforståelse går hånd i hånd.

Reglerne for overvågning af medarbejdere

Inden man overvejer at installere overvågning af medarbejdere, skal man sikre sig, at overvågningen er:

  • Begrundet i virksomhedens drift
  • Med et begrundet sagligt formål
  • Et middel til at opnå dette mål

Overvågning af medarbejdere må således ikke bruges til at overvåge medarbejderne direkte, men snarere være et grundlag for at optimere virksomhedens arbejdsgange. Firmaet kan risikere bøder og erstatning til medarbejderen, hvis dette ikke overholdes.

Medarbejderne skal informeres om overvågning

Medarbejderne skal varsles i god tid inden implementering af overvågning, som f.eks. når GPS installeres i firmabilerne. Seks ugers varsling inden man tager GPS’erne i brug er på den sikre side af lovgivningen, men to ugers varsling er standard og accepteret de fleste steder.

Medarbejderne skal desuden informeres om, hvordan overvågningen af medarbejderne kommer til at foregå. Til slut skal man huske at tjekke, om der er yderligere regler i evt. overenskomster for varslingen.

Fleet Complete anbefaler at lade information om overvågning af medarbejdere indgå i personalehåndbogen og fremtidige ansættelseskontrakter.

Anbefalinger om overvågning af medarbejdere

Fleet Complete har årelang erfaring på området for GPS overvågning af medarbejdere, og vi rådgiver ofte om, hvordan firmaer bedst implementerer dette.

Læs senere på vores blog, hvordan Fleet Complete anbefaler, at man involverer medarbejderne på bedst mulig vis for det bedst mulige resultat.

Det er således meget vigtigt, at formålet for overvågning af medarbejdere er sagligt begrundet i virksomhedens drift. Og det er endnu mere vigtigt, at dette kommunikeres og forankres hos medarbejderne i virksomheden, så det ikke virker invaderende for medarbejderne i deres dagligdag. På denne vis får de og virksomheden hurtigt glæde af de mange fordele og muligheder, som dette fantastiske værktøj og nye teknologi giver dem.

Fleet Complete er ikke eksperter på lovgivningsområdet og henviser altid til rådgivning fra en advokat i forbindelse med juridiske foranstaltninger. Fleet Complete fraskriver sig alt ansvar for indholdet i denne skrivelse, da lovene f.eks. kan være ændret siden skrivelsen.

For mere information læs de opdaterede love/aftaler hos: Aftalen om kontrolforanstaltninger for tjenestemænd og overenskomstansatte, Aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO, Persondataloven og Datatilsynet.

Date published.   sep. 15, 2017  |  Author: Janne Beeken