Nye regler for firmakørsel og godstransport den 1. juli

 

Nye regler for firmakørsel og godstransport den 1. juli


Artiklen er skrevet i samarbejde med NEMbilhandel – stedet hvor du kan foretage privat bilhandel både nemt og sikkert.

Det er vigtigt, at du orienterer dig i nye regler, hvis du ofte transporterer gods fra A til B. I den forbindelse er der kommet nye regler, som gælder varebiler på over 2000 kilo til og med 3500 kilo, der fragter gods på over 11 kilo per stykgods. Vi vil i denne artikel introducere dig til, hvad de nye regler kommer til at betyde, således at du ikke ender med en bøde eller lignende, fordi du ikke har været opmærksom på de nye regler.

Bilerne vil være omfattet godskørselsloven

Bilerne i den nævnte vægtklasse har ikke tidligere været omfattet af godskørselsloven, men det blev de fra den 1. juli. De nye regler indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører. De nye regler fremgår af forskellige bekendtgørelser, og som vi vil introducere dig til i de nedenstående punkter.

Varebiler til firmakørsel skal registreres hos Motorstyrelsen

Fra og med den 1. juli skal varebiler, der anvendes til firmakørsel være registreret hos Motorstyrelsen. Det betyder, at den virksomhed, som er registreret som bruger af køretøjet, skal sørge for at få sig registreret hos Motorstyrelsen. Er du i tvivl om, hvad firmakørsel egentlig er, kan du læse et par eksempler på det nedenfor.

  • En murer, tømrer eller elektriker der skal transportere materiale, som skal bruges til virksomheden.

  • En café, restaurant eller sågar et pizzaria, som udbringer deres mad.

  • En butik, der sælger varer, og selv leverer produktet til kunden.

  • En virksomhed som transporterer forskelligt gods, der er blevet produceret af virksomheden til en bestemt kunde.

  • En entreprenør som transporterer materiale, som skal anvendes til udførelse af en opgave, som entreprenøren selv har påtaget sig.

Varebilsvognmandsuddannelse samt varebilstilladelse

En anden regel der har ændret sig, omhandler godskørsel for fremmed regning. For godskørsel for fremmed regning i varebil, er der blevet indført nye tilladelses- og uddannelseskrav til varebilsvognmænd og chauffører. De nye regler går ud på, at varebilsvognmænd skal have en varebilsvognmandsuddannelse samt varebilstilladelse, og chauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Er du i tvivl om, hvad godskørsel for fremmed regning betyder? Der er her tale om gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Der er for eksempel tale om godskørsel for fremmed regning, når Postnord udbringer produkter til køberne fra et givent firma.

Sanktioner og bøder

Det er politiet, der kontrollerer varebilschaufføruddannelsesbeviser samt om en vognmandsvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, har en varebilstilladelse. Derudover er det færdselsstyrelsen, der fører tilsyn med, at vognmandsvirksomheder overholder betingelserne for at have en varebilstilladelse.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en varebilstilladelse, hvis tilladelsesindehaveren overtræder reglerne enten groft eller gentagne gange.

Det er også essentielt, at tilladelsesindehaveren har styr på sin økonomi. Har tilladelsesindehaveren eksempelvis en betydelig gæld på et beløb i størrelsesordenen 100.000 kroner eller derover, kan varebiltilladelsen blive tilbagekaldt.

Hvad er godstransport?

Godstransport er generelt at transportere gods fra punkt A til B, modsat at flytte personer fra punkt A til B, som eksempelvis en taxi eller en bus gør.

Der findes to forskellige godstyper, og de bliver delt op efter vægt og rumfang. Her skelner man mellem letgods og sværgods, hvor letgods betyder gods mellem 100 og 1000 kilo, hvorimod sværgods er alt det resterende gods.

Derudover opdeler man også godset efter, hvilken form for fragtform, det transporteres i. Her skelner man mellem stykgods, containergods og styrtegods. Styrtegods er flydende bulk såsom olie, petrokemiske produkter, kemikalier og lignende samt tørbulk såsom sten, sand, grus, asfalt, cement, skærver, skrot, sømaterialer og så videre.

Hvem står for godstransport i Danmark?

Du stifter ofte bekendtskab med personer, der transporterer gods, når du finder dig på de danske landeveje. Her er der for eksempel tale om Post Danmark og Danske Fragtmænd. Disse transporterer kun letgods, da hovedparten af alle forsendelser i landet kun er i denne kategori. Er der derimod tale om sværgods eller letgods til udlandet, vil man derimod kontakte en speditør eller en vognmand.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Har du spørgsmål til noget af det, du har læst, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på telefon eller mail. De har åbent alle hverdage mellem klokken 9:00 til 15:00 på 72 21 88 99. Har du en skriftlig henvendelse, skal den sendes digitalt.

 

 

 

Date published.   jul. 08, 2019  |  Author: Kirsten Tange