Husk de nye miljøzoner! Har I styr på ind- og udkørsel?

Den 1. juli 2020 trådte nye skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner i kraft. Allerede efter den første måned er reglerne ifølge Miljøstyrelsen blevet overtrådt hele 18.000 gange. I første omgang medfører det en advarsel til virksomhedsejerne, men efter den 1. oktober vanker der bøder på 1.500 kr. Har I overblik over jeres trafik i zonerne? Hvis ikke kan det hurtigt blive dyrt! 

Hvad er en miljøzone og hvem gælder det for?

Målet med miljøzonerne er at sikre renere luft til borgerne. Zonerne dækker byområder, hvor mange bor, arbejder eller dyrker fritidsaktiviteter, og som er kendetegnet ved tung trafik og deraf høj luftforurening. For at forbedre sundheden for borgerne i området, stilles der nu øgede krav til CO2-udledningen.

Miljøzoner i Danmark er indført i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus, og reglerne omfatter ældre og tunge dieselkøretøjer og varevogne. 

Hold styr på ind- og udkørsel i miljøzonerne!

I Fleet Completes flådestyringssystem er det muligt at importere miljøzonerne som et ekstra kortlag og efterfølgende få en notifikation, når en af jeres berørte biler kører ind i den ”forbudte” zone.

En anden fordel er, at man hurtigt kan se, om en kundeadresse ligger i en af zonerne, og hvis den gør, kan man med et enkelt klik finde den nærmeste medarbejder, som har en bil, der er godkendt til kørsel i zonerne.

Laptop with fleet map - miljøzone

 

 • Se miljøzonerne på kortet
 • Se om kundeadresser ligger i eller udenfor zonen
 • Find hurtigt nærmeste medarbejder i en godkendt bil
 • Få notifikation ved overtrædelser af kørsel i miljøzoner

 

Og nu vi taler om miljøet...

Vidste du, at vores platform indeholder en lang række ’Green Driving’ features, der hjælper med at reducere miljøbelastningen, opnå bedre kørselsadfærd og nå mere med færre køretøjer.

Kørselsadfærd er noget af det, der påvirker brændstofforbruget allermest, og det er ikke usædvanligt at kunne nedsætte brændstofforbruget med op til 10-15% ved at fokusere på hastigheder, tomgang, acceleration og hårde opbremsninger. Alt dette plus bilens faktiske CO-udledning kan aflæses direkte i systemet.

Det kan du læse mere om her: https://fleetcomplete.dk/green-driving

 

De nye miljøzoneregler

 • Miljøzonereglerne blev vedtaget i Folketinget i maj 2019 og trådte i kraft 1. juli 2020.
 • Miljøzonerne omfatter København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.
 • Reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen.

Meningen er at skærpe reglerne de kommende år på følgende måde: 

 • Fra 1. juli 2020: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.
 • Fra 1. juli 2022: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.
 • Fra 1. juli 2025: Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.
 • Hvis køretøjet ikke opfylder trinkravene, kan man vælge at få eftermonteret et partikelfilter.
 • Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra reglerne. Miljøstyrelsen vurderer disse sager.


Læs mere på: https://miljoezoner.dk

 

Tag kontakt hvis du ønsker en demo, eller vil vide mere om vores løsninger! 

Få mere at vide

 

Date published.   aug. 28, 2020  |  Author: Kirsten Tange