Hvordan et GPS flådestyringssystem viser sig på bundlinjen

At have et succesfuldt firma betyder også forvaltning og vedligeholdelse af alt udstyr, der er forbundet med det. Og det gælder i høj grad køretøjer i bilflåden. Her er, hvordan et GPS flådestyringssystem medvirker til bibeholdelse og udvikling af virksomhedernes konkurrencefordele.

Selvfølgelig er der protokoller for flådestyring i de fleste virksomheder med bilflåder. Sikring af regelmæssige flådestyringsplaner og -vedligehold kræver standard driftsprocedurer (SOP'er). Overvejelser skal gøres om standarder, prioriteter og fokus, og hvordan disse svarer til det foreliggende arbejde. SOP'en skal derefter kommunikeres til og implementeres hos medarbejdere i virksomheden.

Hele processen skærer ind i ledernes og medarbejdernes tid, hvilket giver anledning til et andet spørgsmål. Hvordan kan flådeoperatører styre alle disse biler og reducere omkostningerne forbundet hermed? Svaret er dataanalyse ved hjælp af et GPS flådestyringssystem.

Fordele ved et GPS flådestyringssystem:

GPS flådestyringssystem

Håndtering af bilflåden fra centraliserede steder muliggør effektiviseringer vha. oversigter og analyser. GPS flådestyringssystem software giver hvert køretøj et niveau af intelligens. Store problemer forårsaget af små uopdagede problemer kan nu forebygges ved tidlig påvisning.

GPS Flådestyringssystem og vedligeholdelse

Køretøjer, der får regelmæssig vedligeholdelse, kører bedre og sparer dig meget på reparationsomkostningerne. Køretøjer, der kører bedre, bruger mindre brændstof og har længere levetid. For ikke at nævne, hvad en forsinkelse vil koste dig i mandetimer, hvis et køretøj går i stykker på grund af forsømt vedligeholdelse. Fleet Completes GPS flådestyringssystem har flådevedligeholdelse som en automatiseret funktion i systemet, hvor du f.eks. Få underretninger, hvis en vedligeholdelse (service og syn) skal ske.

GPS Flådestyringssystem sparer tid

Arbejdet med at skabe og holde fast i en flådestyringsplan har store fordele ved at bruge realtidsinformation. Forestil dig den arbejdskraft, der er dedikeret til at planlægge flådestyring for en hel bilflåde. Hvis et flådestyringssystem reducerer den tid, medarbejdere bruger til planlægning, tildeling og afsendelse, hvilket andet arbejde kan disse mennesker gøre i stedet for og tilføre virksomheden mere værdi? For ikke at tale om al den tid medarbejderne på vejen sparer på bedre planlægning og mindre kørsel.

Det er her Fleet Completes kunder finder den store besparelse, ikke bare de 10-15% i brændstofbesparelse på mindre kørsel, men gerne også minimum det samme i arbejdstid for dedikerede medarbejdere.

Læs hvor god en investering servicebiler med flådestyringssystem er.

GPS flådestyringssystem i real-time

At vide hvilke køretøjer, der skal bruges til hvilke jobs bliver lettere, når flådeadministratorer har overblikket over, hvilke køretøjer der er til rådighed. GPS flådestyringssystem giver den hurtigste måde at se, hvor køretøjerne er, og hvad de laver i realtid. Real-time intelligens er et godt værktøj til beslutningstagning og hurtig reaktionstid, som også resulterer i bedre kundeservice og glade kunder.

GPS flådestyringssystem og dataanalyse

Det er ikke blot øjebliksbilledet, som er nyttigt for medarbejdere og flådeadministratorer. Analyse af disse oplysninger i langsigtede trendvisninger giver mulighed for at identificere ineffektivitet i, hvordan køretøjer bruges, få dem og arbejdsprocesser strømlinet, spare brændstof, og over det lange løb, opbygge en stærkere flåde og dermed firma.
 

Tilføjelse af et GPS flådestyringssystem til din flåde tilføjer et intelligent lag, der gør dine medarbejdere og ledere bedre, samtidig med at omkostninger, tid, udstyr og arbejdskraft effektiviseres for at holde de succesfulde virksomheder succesfulde et skridt foran konkurrenterne.

Læs mere om, hvordan kørselsregistrering og forretningsforståelse går hånd i hånd og hvordan flådestyringsdata er en uendelig guldmine af viden for virksomhederne.
 

Date published.   jul. 17, 2017  |  Author: Janne Beeken