<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Look here for inspirational, cost saving, and money making updates!

square-icon Feature Post


Administrerer du firmaets biler, og ved ud, hvordan du får resultater fra jeres data? Måske har du allerede vores bookingmodul implementeret? Læs om statistikken her og hvordan du bruger den. For yderligere information om booking og puljebiler kan du læse vores relaterede blogindlæg (link nederst) eller kontakte en af vores konsulenter.

Når du investerer i delte køretøjer, er det vigtigt at få et stort behov dækket for så lave omkostninger som muligt. Et centralt punkt for at holde omkostningerne nede er at have en høj benyttelsesgrad. (Mere om det senere...). Det kan være svært at håndtere flåden effektivt uden data at basere beslutningerne på. Ecofleets bookingmodul indeholder mange statistikker om, hvor meget køretøjerne er bookede, hvor meget de kører, hvor langt og mange andre data.

Nedenfor ses et billede af en af de statistikker, der bruges af administratorer i vores bookingsystem.

brugsanalyse1-min

Kolonnen til venstre indeholder alle de forskellige typer statistiske parametre, vi beregner på. De overstregede kolonneoverskrifter indeholder de forskellige steder køretøjerne normalt parkeres i - og en total.

Disse data indeholder 75 køretøjer i otte parkeringsområder. I dette eksempel har vi valgt 5 dages data og kigger kun på data indenfor den foruddefinerede arbejdstid. Disse indstillinger kan du vælge i området over data-matrixen.

Statistikken indeholder en stor mængde muligheder for analyse. Nedenfor er et par eksempler.

Forholdet mellem bookede timer og ledige timer (Booket timer/ledige timer%)

Ved at sammenligne antallet af timer, som køretøjet er booket i arbejdstimer, får vi nogle meget nyttige data:
- Med en meget lav bookingfrekvens kan vi muligvis flytte eller sælge nogle af køretøjerne.
- Hvis bookingfrekvensen er meget høj, kan det skyldes en god brug, eller være mangel på køretøjer, der påvirker det daglige arbejde negativt.

Forholdet mellem timer væk og timer booket (Timer væk/timer booket%)

Hvis vi sammenligner tiden køretøjerne bruger væk fra deres sædvanlige parkeringsområde med den tid, de er booket, får vi nogle gange et meget lavt tal, der angiver overbooking. Der kan være flere grunde bag dette, og Bookingsystemet hjælper med at forbedre det på flere måder:

- Hvis en booker er hjemme tidligere end forventet, kan han afslutte bookingen via enten web- eller mobilplatform. Dette reducerer bookingtimerne.

- Nogle afdelinger har en tendens til at overbooke, fordi de ønsker fleksibilitet. Bookingmodulet har mulighed for at fakturere de forskellige afdelinger baseret på deres bookingtid og / eller kørte kilometer. Hvis afdelingerne betaler for de bookede timer, kan de have incitament til at optimere antallet af timer, de booker.

- Ved at kombinere statistikkerne fra "Timer væk / Timer booket" og "Bookede timer / ledige timer" får vi brugen på de forskellige parkeringspladser. Dette er bundlinjen på, hvor meget folk på de forskellige steder bruger deres køretøjer og er et af nøgletallene på, hvor meget grundlag der er for forbedring.

Km / Tur og Km / Booking

I bunden af matrixen er der to rækker, der viser antallet af kilometer kørt per tur og per booking. Disse tal giver et indblik i, hvor langt den gennemsnitlige transport er og bruges til forskellige slags overvejelser:

- Hvis antallet af kilometer er meget lavt, kan det være muligt at erstatte noget af transporten med el-cykler eller andre former for transport.

- Hvis antallet er meget højt, kan det være billigere at erstatte transporten med fly, tog eller andre former for transport.

Eksempler på hvordan data bruges

Ved at sammenligne antallet af timer, bilen er booket med den tid, den er ledig, får vi et indblik i, hvor svært det er at finde et ledigt køretøj. Vi får også en indikation af, hvor stort et behov der er for køretøjerne på dette sted.

Hvis "Bookede timer / ledige timer”-procenten er lav, kan det være muligt at håndtere transportbehovet med færre køretøjer. Hvis tallet er meget højt, kan der være behov for et ekstra køretøj til at løse transportbehovet. Svaret ligger altid i detaljen, men disse tal giver en god indikation af, hvor man skal se hen for at kunne foretage de rigtige ændringer. Måske findes svaret i ændring af arbejdsmønstre.

Hvis vi sammenligner den tid, køretøjerne bruger væk fra deres sædvanlige parkeringsområde med den tid, de er booket, får vi tallene vist i rækken "Timer væk / timer booket%". Disse tal giver en indikation på overbooking. En ændring i bookingmønster kan forbedre, hvor stor en flåde, der er nødvendig for at håndtere transportbehovet.

Ved at kombinere tallene fra disse to rækker giver et indblik i, hvor meget køretøjerne bruges.

I bunden af matrixen er der to rækker, der viser antallet af kilometer kørt per tur og per booking. Disse tal kan for eksempel give en indikation af, hvilke steder der kan have et køremønster, som kunne erstattes af andre former for transportmidler som el-cykler.

Relaterede emner

Ecofleet har flere grafer, tabeller og rapporter, der viser forskellige data fra forskellige vinkler for at hjælpe vores kunder med at få indsigt i deres brug af køretøjer.

Booking grafer sorteret efter brugstidspunktet

For at se brugsmønstre er det nogle gange interessant at se tingene fra en anden vinkel. På dette område ser vi, om der er bestemte dage eller tider på dagen, hvor køretøjet er mere i brug.

brugsanalyse2-min

 Benyttelsesgradsrapporten

Benyttelsesgradsrapporten registrerer, hvor meget tid hvert køretøj er væk fra deres sædvanlige parkeringsplads og bruger disse oplysninger til at oprette en farvebaseret rapport om, hvor meget hvert køretøj bruges hver dag.

brugsanalyse3-min

Læs mere om benyttelsesgradsrapporten i bloggen her

Flere konklusioner fra analyse af din flåde:

Læs om kommuners fordele ved at centralisere bilflåden

Læs hvordan et samlet puljebilssystem effektiviserer din flåde

Læs hvordan kørselsregistrering og forretningsforståelse går hånd i hånd

Læs hvordan data fra flådestyring er en guldmine af viden for virksomheder

Ecofleet har flere moduler i flådestyringssystemet, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din flåde i forskellige aspekter fra forskellige målbare parametre. Bed om et møde for at få det præciseret for at passe til dine behov.

 

 

 

  Apr 25, 2018     jannebeeken