Er du omfattet af loven om obligatorisk energisyn? Hvem gælder det for?

 

Energisyn

Alle store virksomheder i EU skal hvert fjerde år gennemføre obligatoriske energisyn. Det gælder også danske virksomheder. Helt præcist omfatter kravet alle virksomheder med over 250 ansatte og en årlig omsætning på mindst 50 mill. euro om året.*  

Formålet med energisyn

Energisynet foretages for at dokumentere den enkelte virksomheds samlede energiforbrug. EU har nemlig sat sig nogle ambitiøse mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20% i 2020 og 27% i 2030. For at nå disse mål udarbejdede man i 2012 det såkaldte energieffektivitetsdirektiv, som bl.a. omhandler de obligatoriske energisyn.

Formålet er naturligvis at reducere miljøbelastningen mest muligt, men faktisk kan en forøget energieffektivitet skabe en række fordele for EU-landene, herunder en forbedret konkurrenceevne for de europæiske virksomheder. Der er nemlig penge at spare, når man først tager de grønne briller på!

Hvad indebærer det at få foretaget et energisyn?

Et energisyn indebærer:

 • En detaljeret gennemgang af virksomhedens bygninger og anlæg, herunder kortlægning af det samlede energiforbrug i virksomheden inklusive køretøjer, maskiner og andet energikrævende udstyr.
 • Opfølgning og anbefalinger til mulige energireduktioner i virksomheden.
 • Udarbejdelse af en energisynsrapport og indberetning til Energistyrelsen iht. bekendtgørelsen.

* Læs mere om energisyn her

 

Hvem gør det?

Energisyn kan kun foretages af godkendte energisynskonsulenter. Der findes en lang række rådgivningsfirmaer og konsulenthuse, som har sådanne ansat, og som kan hjælpe jer igennem processen.
Find en energisynskonsulent her >

 

Hvilken rolle spiller flådestyring?

GPS-teknologi såsom flådestyring kommer ind i billedet, når søgelyset falder på virksomhedens transport og bilflåde. Flådestyring bruges nemlig både til dokumentation af det eksisterende energiforbrug og til at gennemføre de ønskede forbedringer.

Fleet Complete’s flådestyringsplatform indeholder en lang række ’Green Driving’ features, der hjælper med at reducere miljøbelastningen, opnå bedre kørselsadfærd og nå mere med færre køretøjer. Her er nogle af de mest oplagte:

Ruteplanlægning

 • Find den korteste vej fra A til B
 • Planlæg den mest optimale dagsrute
 • Find nærmeste medarbejder til en opgave

 

Brændstof- og udledningsdata

 • Aflæs bilernes brændstofforbrug og CO2-udledning direkte i systemet


Kørselsadfærd

Opsæt målepunkter for kørselsadfærd, som har stor indflydelse på brændstofforbruget, og aflæs resultaterne i systemet.

 • Generel hastighed og overdreven acceleration
 • Acceleration og høj hastighed med kold motor
 • Hårde opbremsninger og skarpe sving
 • Tid brugt i tomgang


Carsharing

Indfør online reservation af delebiler for medarbejderne og få fuldt overblik over udnyttelsen af de enkelte biler.

 • Udnyttes bilerne optimalt?
 • Er de til rådighed når og hvor der er brug for dem?
 • Lad systemet finde et egnet køretøj til formålet
 • Lad systemet foreslå samkørsel, hvor det er hensigtsmæssigt.

Læs mere om fordelene ved delebiler i nogle af vores andre blogs.

 

Grønt er godt – både for store og små!

Man behøver ikke være en stor virksomhed med dokumentationskrav for at have glæde af disse energibesparende muligheder.  En grøn profil med fokus på kørselsadfærd er ikke bare godt for miljøet – det kan oftest også aflæses direkte på bundlinjen. Og det er til glæde for både store og små!

 

 

Få mere at vide

Tag kontakt til os, hvis du vil vide mere om vores grønne løsninger!

Få mere at vide

 

Date published.   nov. 20, 2019  |  Author: Kirsten Tange