<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Look here for inspirational, cost saving, and money making updates!

square-icon Feature Post

Digitalisering. Et tema, der optager mig meget for tiden, er den digitale transformation af vores virksomhed.

Vi har gennem de sidste 2 år arbejdet på at digitalisere os og omlægge procedurer. Vi var udfordret af mange manuelle berøringer i forbindelse med levering af vores produkter, at kunderne led under det. Den menneskelige interaktion resulterede i fejl ved leverancer og dårlig responstid.

Det krævede meget opfølgning og manuelle tilretninger at skabe en succesfuld kunderejse. Det provenu salg skulle skabe forsvandt i konsulentlønninger og kompensationsrabatter. Vores første reaktion på dette var at skabe SOP’er (standard operating procedures). De skulle hjælpe os med at følge de samme manuelle procedurer hver gang for at eliminere uregelmæssigheder, der naturligt opstår, når ting ikke er sat i system.

Digitalisering nedsætter mandetimer

Dette løste dog ikke udfordringen med flaskehalse, og at provenuet forsvandt i stedet i mandetimer. Nu var det blot de samme manuelle procedurer, der blev udført hver gang.

Vi havde svært ved at slippe vores skolelærdom og de kurser, vi igennem årene har rendt til. Tankegangen med at løse det med SOP’er var stadig lineær. Og resultatet kun, at vi fik skiftede den ene manuelle rutine ud med den anden.

Telematics branchen er en af de mest spændende brancher at arbejde i. IoT og Connected Cars er google søgeord, der er i stærk stigning verden over. Nye serviceudbydere skyder op hele tiden med nye opfindsomme vinkler på digitaliseret teknologi, der er tilgængelig for alle. Hvis du som firma er begrænset af manuelle rutiner, har du ikke en chance for at følge med og slet ikke ligge i front.

Nøglen til digitalisering ligger hos medarbejderne

Fleet Complete (tidligere Ecofleet) er en utrolig innovativ virksomhed, der har medarbejdere med kæmpe talent. Hvad vi har opnået af resultater sammen er uden sidestykke.

Vi vil slippe medarbejderne ud i den digitale verden og lade deres kreativitet og opfindsomhed udfolde sig, og dermed få en virksomhed, der ikke bare kan følge med de unge løver på markedet, men sætte os i det førersæde, vores potentiale tilskriver os.

For at udløse dette potentiale kræver det dog, at alle skridt i kunderejsen tænkes eksponentielt.

Læs om datadeling der sikrer konkurrenceevnen i transportbranchen

Simplificering og digitalisering

I praksis betyder det, at det arbejde en medarbejder udførte førhen skal simplificeres og digitaliseres.

Medarbejderen skal uddannes til at bevare overblik over den specifikke opgave og hele tiden tænke, hvordan opgaven yderligere kan digitaliseres og tilrettes for at give kunden den absolut bedste oplevelse.

Dette forhindrer, at medarbejderen er en flaskehals i forhold til arbejdet, og resultatet vil være, at uendelige leverancer kan køre igennem medarbejderens del af kunderejsen uden forsinkelser og med en ekstraordinær kundeoplevelse.

Digitaliseres alle skridt i kunderejsen, vil virksomheden kunne opnå en eksponentiel gearing, som er en forudsætning for at kunne udfolde sit fulde potentiale.

Læs om små virksomheder, der vækster med digital styring af biler

Digitalisering kræver digital uddannelse

Den digitale rejse hos os startede hos medarbejderen. Forandringer i vaner og tankegang er en udfordring for os alle. Derfor har vi fokus på digital uddannelse af vores medarbejdere, så kan opnå en samlet forståelse.

Det er vigtigt, at alle forstår baggrunden, hvorfor vi gør som vi gør, og hvad kunderne kræver af os for, at vi stadigt kan opretholde vores position i markedet.

Er AI nødvendig for digitalisering?

Der er meget tale om digitalisering og mange har måske en bekymring om, at AI og maskinerne vil overtage vores arbejde. Dette er i min verden totalt misforstået.

Dog er det rigtigt, at digitalisering kræver kontinuerlig omstilling. Det arbejde en medarbejder laver i dag, vil han/hun måske ikke lave om en måned eller om et halvt år.

Digitalisering kan dog være stressende for traditionelle og rutinevante mennesker. Det at få at vide, at deres rutiner og måske hele deres uddannelsesfundament ikke længere er direkte brugbart, men at vi til gengæld har brug for dig til noget andet – og dette andet vil ændre sig løbende. Det er efter min mening det vi kalder ”omstillingsparathed” hos medarbejderen, der er afgørende for digitaliseringens succes og i sidste ende for virksomhedens vækst.

Har du en ægte skalérbar løsning?

Digitalisering betyder ikke at vores uddannelser er ubrugelige, tvært imod! Tilegnelse af viden er absolut nøglefunktionen i en evig foranderlig digital verden. Vi skal bare acceptere, at den er foranderlig, og vi skal tilpasse os løbende med den viden, vi har med os. Den menneskelige faktor er stadig den afgørende forskel, og netop den, vi skal have mere fokus på at gøre til en værdi for kunden.

Digitalisering giver konkrete resultater

Ved at tænke digitalt er det lykkedes os at få de første helt konkrete resultater. Vores nye Autolog koncept bygger på disse principper og er tænkt eksponentielt helt fra starten.  Kunderejsen er automatiseret fra salg til leverance. Fra onboarding, uddannelse, fakturering og bogføring til opfølgning og eftersalg. Selvfølgelig gør digitalisering, at der stadig behov for tilretninger til automatiseringen – og det er her vores dygtige medarbejderes kompetencer viser sig.

Kunderejsen er udviklet på teknologier og integrationer, der automatiserer processen. Hver kunde er tiltænkt en personligt tilrettet oplevelse efter behov og adfærd. Denne tilgang kan sikre os en eksponentiel tilgang af kunder. Kundens egen tilgang til service er sat i centrum. Kunders ønske om online service er i stærk stigning, for at kunne finde svar på sine spørgsmål uden ventetid.

Læs hvordan fleet management øger produktiviteten for 92% af brugerne

 

  Aug 02, 2018     robertholm